ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย กีวี่สีทอง เทียนเหมินซาน พัก 5 ดาว 6วัน 4คืน

- ชมความมหัศจรรย์ของขุนเขา ประตูสวรรค์
- พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
- ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดย่าง ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ซุปเห็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง