ทัวร์จีน เชียงใหม่ – คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ประตูมังกร – เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน

- คุนหมิง
- ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
- ประตูมังกร 
- เขาซีซาน
- สวนน้ำตกคุนหมิง
- เมืองโบราณกวนตู้
- วัดหยวนทง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง