ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD

- 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
- ขอพร นัตโบโบยี เทพทันใจ + เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
- ชมพระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า 
- แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่
ตลาดสก๊อต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง