ทัวร์พม่า MYANMAR STAR 2 วัน 1 คืน

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระลาภมุนี l เจตุนพญา l เจดีย์มหาวิชยะ l พระนอนตาหวาน l งาทัตจี
เจดีย์ไจ๊กะส่าน l วัดบารมี l ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง