ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลีย ไบคาล 8 วัน 7 คืน

- ผจญภัยเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
- นั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่มาทากิ
- ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล
- อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน
- อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ
- ทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย
- อนุสาวรีย์ไซซาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง