ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว์ มูรมันส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน

- เยี่ยมชมเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบยุโรปและอดีตเมืองแห่งสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ กรุงมอสโคว(MOSCOW)
- เยือนเมืองที่ไร้แสงตะวันสาดส่องและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนคู่ใจ เมืองมูร์มันสค์(Murmansk)
- เที่ยวชมเมืองที่มีสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรปและเป็นเมืองมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง