ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [เลสโกสาวน้อยร้อนล้านวิว] 3 วัน 2 คืน

- นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเข้า สัมผัสบรรยากาศ French Village
- ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์
- สุดมันส์กับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
- ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทานเมืองฮอยอัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง