ทัวร์ในประเทศ โปรแกรมทัวร์เมืองยอง เชียงตุง 4 วัน 3 คืน

เชียงตุง เมืองยอง หนองตุง พระยืนชี้นิ้ว พระธาตุจอมคำ วัดเชียงยืน ดอยเหมย พระธาตุจอมคอย


วัดราชฐานหัวข่วง วัดยางกวง หมู่บ้านโบราณ ตลาดกลางนา พระธาตุจอมคำ ประตูแดง


สถูปเจ้าฟ้าเชียงตุง วัดมหาเมี๊ยะมุนี วัดพระแก้ว วัดหัวข่วง วัดหลวงเชียงยืน วัดจอมคำ


อาคารสถานกงสุลไทย สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา วัดจัตุรัฐสุมังคลา - อนุสาวรีย์บุเรงนอง


ตลาดเช้าเชียงตุง เจดีย์ชเวดากองจำลอง ต้นยางใหญ่ขนาด 12 คนโอบ พระธาตุหลวงจอมยอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง