ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6 วัน 4 คืน

- สัมผัสความงามของอาลีซาน
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
- ช้อปปิ้งจัดเต็ม!!
- เช็คอินครบทุกไฮไลท์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง