บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์สเปน บาร์เซโลน่า - มาดริด 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สเปน บาร์เซโลน่า - มาดริด 7 วัน 4 คืน
38,990฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน
 • บาเซโลน่า เมืองที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมอันแปลกตา
 • โตเลโต้ เมืองหลวงเก่าแก่แห่งอาณาจักรสเปน
 • ย้อนรอยอดีตในสมัยโบราณ ณ เซโกเบีย
 • พลาซ่า มายอร์ ศูนย์กลางเมืองเก่ามาดริด
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสนามฟุตบอลคัมป์นู บาร์เซโลน่า
MFT-091-095

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
 • 16.00

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

 • 19.15

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง

 • 23.00

  ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 00.20

  ออกเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

วันที่ 2 บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคัมป์นู – เนินเขามองต์คูอิก – มหาวิหารซากราดา ฟามีเลีย –สวนปาร์ค กูเอล – ถนนลา ลัมบา – ตลาดบุคเคอเรีย
 • 06.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า-เอล แปรต ประเทศสเปน นำท่านเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย
  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้า สนามฟุตบอลคัมป์นู สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า ยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกา สเปน และเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
  นำท่านเดินทางสู่ เนินเขามองต์คูอิก ให้ท่านได้ชมหรือเก็บภาพกับวิวที่สวยงามของบาร์เซโลน่า
  นำท่านชม มหาวิหารซากราดา ฟามีเลีย จากภายนอก สัญลักษณ์บาร์เซโลน่า เป็นศิลปะแบบนีโอโกธิคด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าชม สวนปาร์ค กูเอล สวนมหัศจรรย์ผลงานการสร้างสรรค์ของแอนโทนี่
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ถนนลา ลัมบา ถนนที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลน่า ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณเกาะกลางของถนนมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีร้านค้าต่างๆมากมาย 

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้ง La Roca Village – ซาราโกซ่า – พระราชวังอัลจาเฟเรีย –มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ – จัตุรัสพิลลาร์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ La Roca Village เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ นอกเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งมีร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย

 • กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ซาราโกซ่า ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน ริมแม่น้ำเอโบร มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ หรือแม้แต่ทุ่งหญ้าและภูเขา ซึ่งสามารถผสมผสานกันระหว่างเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัว
  นำท่านชม พระราชวังอัลจาเฟเรีย จากภายนอก เป็นพระราชวังที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม และเป็นพระราชวังฤดูร้อนสำหรับผู้ปกครองมุสลิมในสมัยอดีต
  จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองซาราโกซ่า และเป็นมหาวิหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นอย่างงดงามในแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค 
  ชม จัตุรัสพิลลาร์ จุดศูนย์กลางของซาราโกซ่า และจัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4 ซาราโกซ่า – โตเลโด – ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา – ปราสาทอัลกาซาร์ – มหาวิหารแห่งโตเลโด – เฆตาเฟ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ โตเลโด ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน เคยเป็นเมืองหลวงเก่า แห่งอาณาจักรสเปนก่อนที่จะมาเป็นมาดริดในปัจจุบัน 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า
  ชม ปราสาทอัลกาซาร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ในอดีตเคยเป็นพระราชวังของโรมัน
  นำท่านชม มหาวิหารแห่งโตเลโด เป็นที่ประทับขององค์สังฆราชประมุขทางศาสนาแห่งนิกายโรมันคาทอลิกของสเปน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฆตาเฟ เป็นเมืองในเขตนครหลวงกรุงมาดริด อยู่ห่างจากย่านกลางเมืองของมาดริด

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5 เฆตาเฟ – เซโกเบีย – ปราสาทอัลคาซาร์ – มหาวิหารแห่งเซโกเบีย – สะพานส่งน้ำโรมัน – กรุงมาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์ – ถนนแกรนเบีย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เซโกเบีย ตั้งอยู่ในแคว้นคาสตีล และเลออน ของสเปน ในเขตเมืองเก่าเซโกเบีย เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย 
  ชม ปราสาทแห่งเซโกเบีย หรือ ปราสาทอัลคาซาร์ เป็นปราสาทแห่งเทพนิยายเลยทีเดียว จากความสวยงามของภูมิทัศน์ตัวปราสาทที่ตั้งอบู่บนเนินเขาและมีแม่น้ำไหลมาบรรจบกัน
  นำท่านชม มหาวิหารแห่งเซโกเบีย มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามของนิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ในจัตุรัสหลักของเมือง นำท่านชม สะพานส่งน้ำโรมัน สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน อีกทั้งเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป นำท่านชม พระราชวังหลวงแห่งกรุงมาดริด เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ดัดแปลงมาจากกรีก-โรมัน โดยด้านนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเลี่ยน นำท่านชม พลาซ่า มายอร์ จัตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมาดริด
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนแกรนเบีย และยังเป็นถนนช้อปปิ้งใจกลางเมือง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านเที่ยวชมถนนสายนี้ หรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย 

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 6 เฆตาเฟ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

   

 • 11.30

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง

วันที่ 7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 • 07.05

  ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 09.10

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • 11.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบิน Cathay Pacific อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สเปน) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป

รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

*ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*

โปรแกรมทัวร์แนะนำ