บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุ - น้ำตกวชิรธาร - อ.ฝาง - ไร่ชา 2000 - ไร่สตอเบอรี่บ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง
ฮิโนกิแลนด์ - ขันโตกดินเนอร์ -ตลาดไนท์บาซ่าร์ / ถนนคนเดิน

MFT-140-295

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ -อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - จ.เชียงใหม่
 • 19.30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 • 20.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 สูงสุดแดนสยามดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุ - น้ำตกวชิรธาร - อ.ฝาง
 • 05.00

  เดินทางถึงจุดชมวิว กิ่วแม่ปาน ย่างกายลงจากรถตู้ สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นของ อุทยานแห่งชาติ           ดอยอินทนนท์ทำภาระกิจส่วนตัว แล้วรอชมพระอาทิตย์ขึ้น ระหว่างรอก็จิบกาแฟ แก้หนาวไปพลางๆ              กันก่อนอิสระอาหารเช้าแบบง่ายๆ(แซนด์วิช ขนมปัง นมถั่วเหลือง)

 • 07.00

  จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร นำท่านลงจากดอย และแวะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ ถ่ายรูปวิวสวยๆ ดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน

 • 09.30

  ลงจากดอยอินทนนท์ แวะ น้ำตกวชิรธาร

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง   นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร
  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ไร่ชา 2000 - ไร่สตอเบอรี่บ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง -ฮิโนกิแลนด์ - ขันโตกดินเนอร์ -ตลาดไนท์บาซ่าร์ / ถนนคนเดิน
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

  นำท่านเดินทางไปชม ไร่ชา2000 อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความงดงามเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอกได้เห็นบรรยากาศของริ้วลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสูงไร่ชาสงพันจะอยู่อยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล นำท่านชม ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล ท่านสู่ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไปชม ดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว
  จากนั้นนำท่านสู่ร้านค้าหน้าสถานีเกษตรฯ เพื่อให้ท่านได้กระจายรายสู่ชนบท มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ผลไม้อบแห้ง, ต้นโสมสด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปยัง“ฮิโนกิแลนด์”อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยเนรมิตพื้นที่กว่าร้อยไร่ให้กลายเป็นเมืองญี่ปุ่นจำลองอลังการทั้งปราสาททองเสาโทริอินับร้อยต้นสระน้ำขนาดใหญ่สวนเซ็นและรายล้อมด้วยอาคารสไตล์เจแปนอีกหลายหลังจนเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  นำท่าน Check In เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  บริการอาหารเย็น ขันโตกดินเนอร์ หลังอาหารนำชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ เลือกซื้อสินค้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางไปส่งโรงแรมวันที่ 4 ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  หลังจากนั้นนำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ    เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ