บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ - ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ - ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน
7,200฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ม่อนแจ่ม - สะพานประวัติศาสตร์ - Hillside Coffee House - Coffee In Love - ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - จุดชมวิวปางมะผ้า - ภูโคลน - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - พระธาตุดอยกองมู
ถ้ำลอด - วนัสนันท์ เชียงใหม่

MFT-140-326

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ - อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 19.30

  จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

 • 20.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ม่อนแจ่ม - สะพานประวัติศาสตร์ - Hillside Coffee House - Coffee In Love - ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
 • 05.00

  รับประทานอาหารเช้า  ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางถึง ดอยม่อนแจ่ม ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่มมีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไป ไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง
  จากนั้นลงจากดอยม่อนแจ่ม มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

 • 10.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์
  เดินทางไป Hillside Coffee House เติมคาเฟอีนกันสักหน่อย รับประกันเรื่องรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่ม รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม
  เดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง
  เดินทางไป อ.ปาย Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 17.00

  เดินทางไป วัดพระธาตุแม่เย็น  จุดชมพระอาทิตย์ตก และชมวิวเมืองปายยามเย็น
  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  เดินทางไป ถนนคนเดินปาย  ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

วันที่ 3 ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - จุดชมวิวปางมะผ้า - ภูโคลน - บ้านรักไทย
 • 05.30

  ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ที่ ทะเลหมอกหยุนไหล จุดชมวิวหยุนไหล ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
  เดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  เดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล
  เดินทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า จุดชมวิวระหว่างทางไปแม่ฮ่องสอน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  เดินทางไป ภูโคลน (Unseen)  บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
  เดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานที่ทอดยาวไปบนทุ่งนาสร้างโดยแรงศรัทธาของชาวบ้าน
  เดินทางไป บ้านรักไทย  Check In เข้าที่พัก อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - พระธาตุดอยกองมู - ถ้ำลอด - วนัสนันท์ เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
 • 04.30

  เดินทางไป ปางอุ๋ง  โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
  รับประทานอาหารเช้า แบบยูนาน เดินทางไป พระธาตุดอยกองมู  อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุ และถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย เดินทางไป ถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เชียงใหม่
  แวะร้าน วนัสนันท์ ซื้อของฝากคนทางบ้าน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (ประมาณตีสอง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่ารีสอร์ทระดับ Deluxe 2 คืน (ปาย 1 คืน / บ้านรักไทย 1 คืน )
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ