บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4 วัน 2 คืน
6,200฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - อ.ปัว - วัดศรีมงคล
วัดภูเก็ต - ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ – โรงต้มเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินเมืองน่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ

MFT-140-327

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน
 • 19.30

  จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน 

 • 20.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - อ.ปัว
 • 05.30

  เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

 • 07.30

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง

        

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน นำท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ


   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์ และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน นำท่านเดินทางไป วัดศรีพันต้น ชมโบสถ์สีทอง
  จากนั้นนำท่านไปชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม 
  นำท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหาร
  วัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปัว

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต - ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ – โรงต้มเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

 • 08.30

  นำท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี เรือนไทยล้านนาประยุกต์ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับมุมถ่ายรูปเก๋ๆ
  นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตาและไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือลาน
  ชมวิวหน้าอุโบสถท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้างและมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ร้านลำดวนผ้าทอ อ.ปัว จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายากเช่นชมพูภูคา 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปีแล้ว
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน
  นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา
  จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ให้ท่านได้ Shopping ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย **อิสระอาหารเย็น** สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
 • 07.30

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
  นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำท่าน นั่งรถชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร
  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ