บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์กินปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์กินปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน
6,500฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - เหยี่ยวแดง - หาดเจ้าหลาว - เนินนางพญา
สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม - ทุ่งโปรงทอง - เรือรบประแส

MFT-140-387

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - เหยี่ยวแดง
 • 05.30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี

 • 06.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น|แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง 

 • 10.00

  เดินทางถึง จังหวัดจันทบุรี นำคณะทัวร์เดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานที่ศักดิ์คู่เมืองที่ชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความเคารพสักการะและมากราบไหว้บูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันประจำทุกวัน         
  นำท่านเดินทางไปยัง อำเภอแหลมสิงห์ นำชม เกาะเปริด ที่เที่ยวลับในจันทบุรี ติดทะเล วิวสวย เหมือนอยู่บาหลี ตั้งอยู่ในเขตวัดเกาะเปริด ในอดีตมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลที่อยู่ใกล้กับชายฝั่ง มีชาวเรือและชาวประมงตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก สภาพที่เคยเป็นเกาะกลางทะเลจึงหายไป นำท่านเดินทางไปยัง อบต.บางชัน

 • 11.30

  นำท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไป ชมเหยี่ยวแดงและดูทะแหวก (หาดทรายดำ) โดยระหว่างล่องแพท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และป่าไม้โกงกางตลอดสองฝั่งที่แพล่องไป ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ บนแพ ระหว่างการล่องแพเปียก

 • 14.00

  เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายดำ) ให้คณะทัวร์ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางขึ้นแพล่องกลับ โดยระหว่างที่ล่องกลับ ท่านจะได้ชม บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งหาดูได้ยากมากที่เราจะได้เห็น      เหยี่ยวแดงเป็นจำนวนมากขนาดนี้ ใกล้ถึงท่าเทียบแพ บริการอาหารเย็น แบบไม่อั้น ซีฟูดส์จัดเต็ม ทั้ง กุ้ง หอย ปลา และปูทะเลตัวใหญ่ๆ สดๆ ไม่อิ่ม ไม่หมด ไม่เลิกเสิร์ฟ สมควรแก่เวลา
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมบูรพาบีช หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หาดเจ้าหลาว - เนินนางพญา - สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม - ทุ่งโปรงทอง - เรือรบประแส - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร อิสระพักผ่อนเล่นน้ำทะเล บริเวณชายหาดหน้าที่พักตามอัธยาศัย

 • 09.00

  เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำคณะเดินทางสู่ เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point)

 • 09.30

  เดินทางถึง เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนินนางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้งกระเบน สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตย์ตกสวยมาก และชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย 
  นำท่านเที่ยวชมจุดเช็คอินใหม่ของจันทบุรีที่กำลังมาแรงในตอนนี้ คือ สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม สะพานไม้ที่สร้างยื่นทอดยาวลงไปในทะเล 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปากแม่น้ำประแส นำชม เรือรบหลวงประแส อนุสรณ์สถานของเรือมีที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง

 • 18.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 2. รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 3. รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 6 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ