บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวกาญจน์ ล่องแพ แช่น้ำตก 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวกาญจน์ ล่องแพ แช่น้ำตก 2 วัน 1 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • น้ำตกเอราวัณ
 • เลคเฮฟเว่นฯ
 • เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • วัดถ้ำเสือ
MFT-140-395

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - น้ำตกเอราวัณ - เลคเฮฟเว่นฯ
 • 05:30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 06.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

 • 9.00

  เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี ความพิเศษของน้ำตกเอราวัณ คือ น้ำเป็นสีฟ้าใสอมเขียว อิสระเล่นน้ำตก ถ่ายภาพที่ระลึก ตามอัธยาศัย ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เช็คอินเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านสนุกสุดเหวี่ยง! กับเครื่องเล่น Water Park

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร อิสระพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ และป่าเขา ฝันดี...ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 เลคเฮฟเว่นฯ - เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - กรุงเทพฯ
 • 07:30

  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เตรียมพร้อมออกเดินทาง

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารคีรีมันตรา (อาหารเซ็ทโต๊ะ) นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระช้อปปิ้งของฝาก
  นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี
  นำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ณ ร้านของฝาก ระหว่างทาง พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 • 18.00

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ