บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย 4 วัน 2 คืน
8,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา - แพนางไพร - เขาสามเกลอ  - ถ้ำปะการัง - ทะเลใน 500 ไร่ - เล่นน้ำพายแคนนู
ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น - อุทยานแห่งชาติเขาสก – ดอกบัวผุด - ภูผาและลำธารรีสอร์ท

MFT-140-414

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
 • 20:30

  จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 21.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป

วันที่ 2 จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา - แพนางไพร - เขาสามเกลอ (กุ้ยหลินเมืองไทย) - ถ้ำปะการัง - ทะเลใน 500 ไร่ - เล่นน้ำพายแคนนู
 • 06:00

  ถึงจุดชมวิวของ  เขื่อนเชี่ยวหลานให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของสันเขื่อน แสงแดดอ่อนๆ กับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ

 • 08.00

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านลงเรือ มุ่งหน้าไปยัง แพนางไพร ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม ให้เวลาท่าน ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติจากนั้นเดินทางไปชม เขาสามเกลอ ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย จากนั้นนำท่าน Check in เข้าแพที่พัก เป็นบ้านแพ หลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารของแพที่พัก นำท่านไป ถ้ำปะการัง โดยต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กม. เพื่อไปลงแพไม้ไผ่ที่ ทะเลใน 500 ไร่

 • 15.00

  เดินทางกลับแพที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ พายแคนนู

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น  ณ ห้องอาหารของแพที่พัก

วันที่ 3 ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น - อุทยานแห่งชาติเขาสก – ดอกบัวผุด - ภูผาและลำธารรีสอร์ท
 • 06:00

  นั่งเรือไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นกลางสายน้ำ เป็นภาพอันน่าจดจำอย่างที่พลาดไม่ได้ และหากโชคดี อาจจะได้เจอฝูงนกเงือก ออกหากินยามเช้าอีกด้วย

 • 07.30

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแพที่พักหลังอาหารเช้า อิสระท่านตามอัธยาศัย

 • 10.30

  นำท่านลงเรือ เพื่อกลับขึ้นฝั่ง

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาสก เตรียมเดินทางตามหา ดอกบัวผุด

 • 16.30

  Check in เข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น  ณ ร้านอาหารหลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ภูผาและลำธารรีสอร์ท - พระธาตุไชยา - ของฝากร้านคุณสาหร่าย - กรุงเทพฯ
 • 07:00

  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 10.00

  เก็บสัมภาระ Check out ออกเดินทางกลับ แวะนมัสการ พระธาตุไชยา

 • 12.30

  บริการอาหารเที่ยง  ณ ร้านอาหาร แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณสาหร่าย และแวะให้ท่านทานอาหารค่ำระหว่างทาง (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)

   

 • 23.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเรือล่องในเขื่อนเชี่ยวหลาน
 • ค่าที่พัก 1 คืน (แพพัก หลังละ 2-4 ท่าน ห้องน้ำในตัว พัดลม น้ำอุ่น)
 • ค่าที่พักรีสอร์ทใน เขาสก 1 คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ