บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก (ฤดูแล้งนั่งรถเข้า) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก (ฤดูแล้งนั่งรถเข้า) 3 วัน 2 คืน
5,400฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ถนนลอยฟ้า - อ.อุ้มผาง - ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน       
น้ำตกทีลอซู - วัดโบสถ์ไม้สัก - ถ้าตะโค๊ะบิ๊ - ทะเลหมอกดอยหัวหมด - ตลาดริมเมย - ตลาดดอยมูเซอ

MFT-140-425

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ - อ.แม่สอด - ถนนลอยฟ้า - อ.อุ้มผาง จ.ตาก
 • 05.00

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก

 • 05.30

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 • 07.00

  แวะพักเข้าห้องน้ำพร้อม อิสระอาหารเช้า ที่ชัยนาท

 • เที่ยง

  เดินทางถึง อ.แม่สอด อิสระอาหารเที่ยง ก่อนเตรียมตัวสู่ ถนนลอยฟ้า อันเลื่องชื่อ

 • 17.00

  เดินทางถึง อ.อุ้มผาง นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน - น้ำตกทีลอซู - วัดโบสถ์ไม้สัก - ถ้าตะโค๊ะบิ๊
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเตรียมตัวล่องแพยาง

 • 09.00

  นำท่าน ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน

 • เที่ยง

  นำท่านนั่งรถสองแถวไปยัง น้ำตกทีลอซู เมื่อถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินเท้าอีกประมาณ 30 นาที เข้าสู่ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  นำท่านแวะชม วัดโบสถ์ไม้สัก ถ้ำโค๊ะบิ๊ ตลาดอุ้มผาง และกลับรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเย็น มีบริการคาราโอเกะฟรี !!

วันที่ 3 ทะเลหมอกดอยหัวหมด - ตลาดริมเมย - ตลาดดอยมูเซอ - กรุงเทพฯ
 • 05.00

  นำท่านเดินทางไปชม ทะเลหมอก ณ ดอยหัวหมด

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากรีสอร์ท

 • 08.30

  ออกเดินทางสู่ อ.แม่สอด ผ่านถนนลอยฟ้ากันอีกครั้ง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านไก่ย่าง หน้า ชค.34

 • บ่าย

  เดินทางไป ตลาดริมเมย ตลาดขายของชายแดนพม่า ซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องประดับต่าง ๆมากมาย
  จากนั้นนำท่านแวะ ตลาดดอยมูเซอ ตลาด ผัก ผลไม้ สด ๆ ราคาถูก จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากและ อิสระอาหารเย็น ที่ นครสวรรค์

 • 23.00

  เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ ไปกลับ กทม. - อุ้มผาง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน | แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
 • ค่าเรือยางในการล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ารถยนต์ในพื้นที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ