บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กระบี่อยู่ที่ใจ... กระบี่ สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่อยู่ที่ใจ... กระบี่ สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา - สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ - ซุ้มประตูอุทยานธรรมเขานาในหลวง
Mountain View - กระบี่ อ่าวนาง - ทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ (ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ
ทะเลแหวก Unseen in Thailand) - เมืองกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ – กระบี่ไนท์มาร์เก็ต
สะพานไม้อ่าวท่าเลน – ท่าปอมคลองสองน้ำ – วัดมหาธาตุวชิรมงคล – แหล่งของฝากไข่เค็มไชยา

MFT-037-487

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 18.30

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี – ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา – สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ – อุทยานธรรมเขานาในหลวง – Mountain View - กระบี่ อ่าวนาง
 • เช้า

  เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์

 • บ่าย

  รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ นำท่านแวะ ร้าน Mountain View ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น หลังทานอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

วันที่ 3 Speed boat ทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ (ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก Unseen in Thailand) - เมืองกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ - กระบี่ไนท์มาร์เก็ต
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตธาราเพื่อนั่งเรือ Speed boat เดินทางสู่เกาะทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand เดินทางสู่ ถ้ำพระนาง สามารถชม หาดไร่เลย์ มีผาหินปูนมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ เกาะไก่

 • เที่ยง

  เดินทางต่อสู่ เกาะปอดะ ชมหาดทรายสีขาวท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย ได้สนุกสนานเล่นน้ำ ให้อาหารปลา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  หลังอาหารให้ทุกท่านเล่นน้ำ ถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

 • 14.30

  นำท่านกลับสู่ท่าเรือ กลับเข้าที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • เย็น

  สมควรแก่เวลานำท่านไปใน ตัวเมืองกระบี่ ไปชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูดำยักษ์โดยมีฉากหลังเป็นเขาขนาบน้ำ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดำ"

  จากนั้นนำท่านสู่ กระบี่ไนท์มาร์เก็ต ริมแม่น้ำเมืองกระบี่ เลือกซื้อของฝาก ทานอาหารท้องถิ่นตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ร้านของฝาก - สะพานไม้อ่าวท่าเลน - ท่าปอมคลองสองน้ำUnseen กระบี่ – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) – แหล่งของฝากไข่เค็มไชยา - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ซื้อของฝากจ.กระบี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย ทั้งข้าวสังข์หยด เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกสมุนไพร ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า OTOP เป็นต้น นำท่านไปถ่ายรูปวิวสวยๆที่ สะพานไม้อ่าวท่าเลน จากนั้นเดินทางสู่ ท่าปอมคลองสองน้ำ Unseen กระบี่ จากนั้นนำท่านสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซื้อของฝากของไข่เค็มไชยา จากนั้นเดินทาง เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ