บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4 วัน 2 คืน
5,500฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน
วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดศรีมงคล

MFT-140-489

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน
 • 19:30

  จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 20.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดศรีมงคล - อ.ปัว
 • 05:30

  เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาวนอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

   

 • 07.30

  อิสระอาหารเช้า ณ ดอยเสมอดาว เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน นำท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ
  นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์ และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน นำท่านเดินทางไป วัดศรีพันต้น ชมโบสถ์สีทอง

  -จากนั้นนำท่านไปชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม

  -นำท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล  ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี

  เรือนไทยล้านนาประยุกต์

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ อ.ปัว นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

 • 08.30

  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ร้านลำดวนผ้าทอ อ.ปัว นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติที่แสดง วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา

  จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายากเช่นชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-มี.ค.) ต้นเต่าร้างยักษ์เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคาลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียวสูงประมาณ 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีต้นก่วมภูคาพืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปีแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน

  นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา

 • เย็น

  นำท่าน Check in เข้าที่พัก ที่พักระดับมาตรฐาน จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน  ให้ท่านได้ Shopping ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
 • 07:30

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

  *นำท่าน นั่งรถชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล

   

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์

 • 23.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ