บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ลำปาง แพร่ น่าน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ในประเทศ ลำปาง แพร่ น่าน 5 วัน 4 คืน
14,990฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน – วัดเฉลิมพระเกียรติ- พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ – วัดพระธาตุสันดอน – วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุช่อแฮ่ – วัดนาคูหา – แพะเมืองผี – บ้านทุ่งโฮ้ง- คุ้มวงศ์บุรี – คุ้มวิชัยราชา – คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
อุทยานห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – วัดพระธาตุเขาน้อย -พระธาตุแช่แห้ง – โฮงเจ้าฟองคำ – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง

MFT-024-565

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ลำปาง – อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน – วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ – วัดพระธาตุสันดอน – วัดพระธาตุลำปางหลวง
 • 06:00

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์

 • 08.30

  ออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8506

 • 09.25

  เดินทางถึงจังหวัดลำปางเมืองแห่งรถม้า นำท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ “อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน” จ.ลำปาง  บริเวณอุทยานฯมีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  -หลังอาหารเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุสันดอน’ เดินเล่นบนสะพานบุญสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาว  360 เมตร ผ่านทุ่งนาสู่วัดพระตุสันดอน จากนั้นเดินทางสู่ “เหมืองแม่เมาะ” แหล่งถ่านหินมีอายุเก่าแก่ประมาณ 40 ล้านปี ชมสวนพฤกษชาติ ที่ประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม และจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม 

  -นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุลำปางหลวง’ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ลำปาง - แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ่ – วัดนาคูหา – แพะเมืองผี – บ้านทุ่งโฮ้ง คุ้มวงศ์บุรี – คุ้มวิชัยราชา – คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางจา จ.ลำปาง มุ่งหน้าสู่ จ.แพร่ จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุช่อแฮ่’ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล นมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคล นำท่านเดินทางสู่ ‘วนอุทยานแพะเมืองผี’ แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของแพร่มาช้านาน  เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ มีความสวยงาม เดินทางสู่ ‘วัดนาคูหา’ ซึ่งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนชั้นดี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย โดยมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  จากนั้นเดินทางสู่ ‘บ้านทุ่งโฮ้ง’ แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ จากนั้นชม ‘คุ้มวงศ์บุรี’ หรือ บ้านวงศ์บุรี  อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้น ตามดำริของแม่เจ้าบัวถา ชายาองค์ แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย จากนั้นชม ‘คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่’ คุ้มเจ้าหลวง คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป  ถือเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร

วันที่ 3 แพร่ – อุทยานห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก สู่  ‘อุทยานห่งชาติศรีน่าน’ ที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน นำท่านขึ้นจุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารเดินทางสู่ ‘เสาดินนาน้อย’ หรือ ‘ฮ่อมจ๊อม’ ประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา วัดพระธาตุเขาน้อย’ ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา นำท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’ ถนนคนเดินที่มีของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหารพื้นเมืองที่น่าลองชิม

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

วันที่ 4 พระธาตุแช่แห้ง – โฮงเจ้าฟองคำ – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง – ศูนย์โอทอปน่าน
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านไปสักการะ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุประจำปีเถาะ ที่เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน ก่อนเดินทางกลับ ชม ‘โฮงเจ้าฟองคำ’ บ้านเก่าอายุเกือบ200ปี  สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา เป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62 เดินทางสู่ ‘วัดภูมินทร์’ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี เดิมมีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของวัดนี้คือ เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจตุรมุข ดูแล้วคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว 

 • เที่ยง

  -บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารเยี่ยมชม ‘วัดมิ่งเมือง’ ที่มีลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสาพระหลักเมืองน่าน

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 5 น่าน – แพร่ – วัดจอมสวรรค์ - ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท – เดินทางกลับ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดแพร่ เดินทางสู่ “วัดจอมสวรรค์” วัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม (พม่า)สร้างโดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพม่า และเดินทางมา ค้าขายที่เมืองแพร่ วัดแห่งนี้มีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงามและทรงคุณค่า วัดแห่งนี้ยังมีความนี้พิเศษ คือ มีเพียงอุโบสถไม้หลังเดียวซึ่งเป็นทั้งโบสถวิหารและกุฏิ อยู่ในอาคารเดียวกัน ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  -หลังอาหารก่อนเดินทางสู่สนามบินแพร่ นำท่านแวะ “ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท” เป็นร้านกาแฟและเบเกอรี่ ร้านค่อนข้างกว้าง  ตกแต่งออกแนวมินิมอลชิคนิดๆ รายล้อมด้วยสวนสีเขียว 

 • 14.45

  นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินแพร่

 • 16.45

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 8005

 • 18.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลำปาง // แพร-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ