บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ บ้านป่าบงเปียง น้ำตกรักจัง ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ บ้านป่าบงเปียง น้ำตกรักจัง ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมทินีดล  - พระธาตุนภพลภูมิศิริ  -น้ำตกผาดอกเสี้ยว
ป่างปงเปียน-น้ำตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - พระธาตุดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
ตลาดไนท์พล่าซ่าร์เชียงใหม่-วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - วัดพระธาตุดอยพระฌาน

MFT-140-582

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่
 • 19:30

  จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

   

 • 20.00

  ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมทินีดล - พระธาตุนภพลภูมิศิริ -น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) -บ้านป่าบงเปียง
 • เช้า

  เดินทางถึงจุดชมวิว กิ่วแม่ปาน สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นของ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อิ สระ ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวแล้วรอชมพระอาทิตย์ขึ้นช่วงนี้ก็จิบกาแฟแก้หนาวไปพลางๆกันก่อน
  อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ นมัสการ พระธาตุนภเมทินีดล และพระธาตุนภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทยชื่นชมพันธุ์ไม้หายาก นำท่านไปเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) น้ำตกแห่งนี้เคยมีชื่อเสียงมาก หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง รักจังซึ่งจะเป็นน้ำตกที่นักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวแม่กลางหลวงต้องแวะไป

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำท่านเดินทางไปยังลานจอดรถน้ำตกแม่ปานทำการเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถกระบะ 4X4 เพื่อเดินทางไปยัง บ้านป่าบงเปียง ชมหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยนาขั้นบันไดต้นข้าวโพดชมนาขั้นบันไดซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพที่ชอบเก็บภาพ นำท่าน Check in เข้าที่พักบ้านระเบียงนา หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระเรียบร้อย อิสระเดินเล่นพักผ่อนชมทุ่งนาอันเขียวขจี และธรรมชาติโดยรอบตามอัธยาศัย

 • 18.00

  บริการอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ที่พัก

วันที่ 3 ป่างปงเปียน-น้ำตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - พระธาตุดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ -ตลาดไนท์พล่าซ่าร์เชียงใหม่
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 09.00

  นำท่านเดินทางไปชม น้ำตกวชิรธารให้ท่านได้สัมผัสกับ ความงามของน้ำตกขนาดใหญ่

 • 10.00

  ท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารสักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีชวด

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน นำท่านชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ซึงเป็นพระตำหนักสำหรับแปรพระราชฐาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นำท่าน Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 • เย็น

  นำท่านไปยัง ตลาดไนท์พล่าซ่าร์เชียงใหม่ อิสระอาหารค่ำ คณะท่านเดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ม่อนแจ่ม -นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) - วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - วัดพระธาตุดอยพระฌาน - กรุงเทพฯ
 • 06:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  นำท่าน Check out ออกจากที่พัก นำคณะท่านเดินทางไปยังจุดชมวิว ม่อนแจ่ม หลังจากนั้นนำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

 • 10.00

  นำคณะท่าน แวะซื้อของฝาก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหารสักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา นำท่านออกเดินทางไปยัง ตลาดทุ่งเกวียน หรือ กาดทุ่งเกวียน เพื่อซื้อของฝาก นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

                         

 • 24.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ6มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ