บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สามเหลี่ยมนาคราช อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ สามเหลี่ยมนาคราช อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน
4,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • ภูทอก
 • น้ำตกถ้ำพระ
 • หินสามวาฬ
 • บึงโขงหลง
 • ศาลปู่อือลือ
 • วัดสว่างวารี
 • คำชะโนด
MFT-152-584

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต) – อุดรธานี
 • 17.00

  คณะพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ณ จุดนัดพบ พร้อมมีบริการแจกเครื่องดื่มเย็นเพื่อให้ท่านรู้สึกสดชื่นก่อนออกเดินทาง

 • 18.00

  คณะพร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระดับมาตรฐานสากล มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อตลอดการเดินทาง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำแบบกล่อง

วันที่ 2 คำชะโนด-ของฝากเมืองอุดร - ขอนแก่น-นครราชสีมา-กรุงเทพฯ
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.อุดรธานี  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า  ณ คิงส์โอชา อาหารเช้าแบบพื้นเมือง อาทิเช่น ไข่กระทะ ก๋วยจับญวน ชา กาแฟ

 • 07.00

  นำทุกท่านเดินทางสู่ ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัด “เจติยาคีรีวิหาร” อยู่ใน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ภูทอก ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหนองคาย

 • บ่าย

  หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

 • เย็น

  หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

วันที่ 3 หินสามวาฬ - บึงโขงหลง-ศาลปู่อือลือ-วัดสว่างวารี-ถนนคนเดิน
 • เช้า

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่ “ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์” ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น นำท่านเดินทางขึ้นสู่ “จุดชมวิวหินสามวาฬ” หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี นำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จากนั้นท่านกลับสู่รถโค้ชปรับอากาศ เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว ก่อนทำการ Check Out อำลาที่พักเตรียมตัวเดินทางสู่ อ.บึงโขงหลงนำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน   ณ ร้านอาหาร อ.บึงโขงหลง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกเก็บภาพความประทับใจสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย ให้สักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย ( วัดอารามหลวง)

 • เย็น

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านแดงแหนมเนือง หลังอาหารอิสระเที่ยวชม และซื้อสินค้าตลาดท่าเสด็จ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4 คำชะโนด-ของฝากเมืองอุดร - ขอนแก่น-นครราชสีมา-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว ก่อนทำการ Check Out อำลาที่พักเตรียมตัวเดินทาง นำคณะเดินทางสู่ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานีนำคณะเที่ยวชม ป่าคำชะโนด คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่แห่งนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์  คือป่าลี้ลับ คือป่าอาถรรพ์ คือป่าพญานาค และก็คือป่าที่มีตำนาน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากเมืองอุดร ณ วีทีแหนมเนือง ก่อนนำท่านเดินทางต่อ ผ่านขอนแก่น ถึง นครราชสีมา แวะให้ท่านหาอาหารรับประทานอิสระตามอัธยาศัย

 • 23.00

  คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานระดับสากล ไป – กลับ กรุงเทพ - อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 6. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 7. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ