บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวป่าหน้าฝน ทะเลหมอก 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวป่าหน้าฝน ทะเลหมอก 3 วัน 2 คืน
19,500฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • เขาค้อ
 • ภูหินร่องกล้า
 • พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • บลูสกาย
MFT-078-587

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สระบุรี – เพชรบูรณ์ – เขาค้อ เดอะบลูสกาย รีสอร์ต
 • 05:30

  พร้อมคณะที่โกลเด้นเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

 • 06.00

  รถโค้ชปรับอากาศนำคณะออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์

 • 07.30

  บริการอาหารเช้า

 • 10.30

  ถึง อ.ศรีเทพ เที่ยว "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ" เสพย์บรรยากาศเมืองโบราณ มีการค้นพบโบราณวัตถุโบราณสถานต่าง ๆ มากมายในแถบนี้ ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

 • บ่าย

  คณะเปลี่ยนขึ้นรถตู้ที่บ้านนางั่ว ขึ้นชมวิวทิวทัศน์บนเขาค้อ เที่ยวได้ทุกฤดูกาล เขาค้อเย็นสบายตลอดทั้งปี และค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ ห้องอาหารไพนี่ บิสโตร คาเฟ่ The Piney Bistro Café

วันที่ 2 ภูหินร่องกล้า - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - บลูสกาย
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด ในอดีตนั้นเคยเป็นสมรภูมิรบอันยิ่งใหญ่ที่ถูกจารึก มียอดเขาสูง 1,617 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เรื่องราวการสู้รบของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำคณะเดินทางกลับบลูสกาย รีสอร์ต นำท่านชมวิวทิวทัศน์เหนือ    พระธาตุผาซ่อนแก้ว โดดเด่นด้วยองค์พระพุทธ 5 องค์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   

วันที่ 3 พิษณุโลก - พระพุทธชินราช - อยุธยา – กรุงเทพฯ
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำคณะเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระ พุทธรูปซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีพุทธลักษณะงดงาม และเป็นพระพุทธรูปที่สุดในโลก

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางกลับตามเส้นทางสายพิษณุโลก สู่อยุธยา อดีตเมืองหลวงเก่า ก่อนถึงกรุงเทพฯ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำเมนูเด็ดกุ้งแม่น้ำเผา มันเยิ้ม ขนาด 500 กรัม ท่านละ 1 ตัว ที่ร้านอยุธยารมณ์

 • 21.30

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Sharing Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน (ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องแบบ twin เนื่องจากมีจำนวนจำกัด)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ เน้นเมนูเปิบพิสดาร การันตีโดยแม่ช้อยนางรำ
 • ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของ บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ