บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ Like@เบตง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ Like@เบตง 3 วัน 2 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Lion Air
สายการบิน

วัดช้างไห้-วัดคูหาภิมุข-เขื่อนบางลาง-สนามบินเบตง
เบตง-อัยเยอร์เวง-SkyWalk-สะพานแตปูซู-เฉาก๊วยเบตงกม.4
อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อนเบตง-หอนาฬิกาเบตง
ตู้ไปรษณีย์-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สตรีทอาร์ต-วัดพุทธาธิวาส
วัดพระโพธิสัตว์-ศาลาประชาคม-ป้ายใต้สุดสยาม-หาดใหญ่

MFT-108-667

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-วัดช้างไห้-วัดคูหาภิมุข-เขื่อนบางลาง-สนามบินเบตง
 • 04.30

  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ  ขาออก ประตู

 • 06.40

  โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL702 เหินฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่

 • 08.10

  เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่  ไกด์รอรับท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ แล้วเดินทางสู่ วัดช้างไห้ นำท่านชม วัดคูหาภิมุข ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  วัดคูหาภิมุข  วัดที่สำคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา เดิมวัดนี้ชื่อ วัดหน้าถ้ำ ภายในวัดมีถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และน้ำใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน  มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยเก็บวัตถุโบราณมากมาย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ อ.เบตง เส้นทางโค้งที่มีความสวยงามตลอดสองข้างทาง แวะชม เขื่อนบางลาง เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง80ม. สันเขื่อนยาว 430 ม. แวะถ่ายรูป ป้ายOK เบตง จนกระทั่งเดินทางถึง อ.เบตง ชม สนามบินเบตง สถาปัตยกรรมของอาคารที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2 เบตง-อัยเยอร์เวง-Sky Walk-สะพานแตปูซู-ทานเฉาก๊วยเบตง กม. 4-อุโมงค์ปิยะมิตร- สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อนเบตง-หอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 • 05.00

  ปลุกท่านยามเช้า เดินทางสู่ อัยเยอร์เวง เพื่อชมทะเลหมอกอันเยอร์เวง   เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  นำท่านชม  สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่ชาวบ้านบริเวณนี้ยังคงใช้สัญจรไปมาตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น้ำปัตตานี้ ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีความสดชื่นเบาๆ แวะทานเฉาก๊วยเบตง กม. 4 เฉาก๊วยหรือวุ้นดำ เป็นขนมขึ้นชื่อของอำเภอเบตง ซึ่งทำจากหญ้าชนิดหนึ่ง ที่มีปลูกในประเทศจีน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน ประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว และถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ทำสืบต่อกันมา

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร   เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังมี ต้นไทรพันปี มีความสวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จำนวน 2 โพรง ให้เดินเข้าไปได้ ชมสวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ

  ชม บ่อน้ำร้อนเบตง  เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเบตง

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านชม หอนาฬิกาเบตง  อยู่บริเวณ ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโลก ซึ่งสามารถส่งจดหมายได้จริง ตู้ไปรษณีย์มีความพิเศษเพราะมีรูด้านบนกับมีลำโพงเพื่อใช้กระจายเสียงข่าวสารให้กับชาวบ้าน ชม นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟฟ้า ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย  ในยามค่ำคืนภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม ทำให้ช่วงเวลาค่ำจุดนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว

วันที่ 3 เบตง-สตรีทอาร์ต-วัดพุทธาธิวาส-วัดพระโพธิสัตว์-ศาลาประชาคม-ป้ายใต้สุดสยาม-หาดใหญ่-ดอนเมือง
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ชม สตรีทอาร์ต ภาพสตรีทอาร์ต ชมวีถีชีวิตของผู้คน อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกลางหุบเขา ชม วัดพุทธาธิวาส วัดสวยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า วัดพุทธาธิวาส มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

  ชม สนามกีฬากลางหุบเขา ที่มีวิวสวยงาม  เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในบรรดาสนามกีฬาแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย ชม วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพสำคัญ ๆ หลายองค์ ทั้งเจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง  มีสถาปัตยกรรมของเจดีย์ 7 ชั้น ที่สวยงาม บริเวณวัด ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเบตงได้อีกด้วย ชม ศาลาประชาคม มาถึงจุดนี้ให้ท่านถ่ายภาพตู้ไปรษณีย์ใบใหม่ ที่มีขนาดใหญ่กว่าตู้ไปรษณีย์แดงบริเวณหอนาฬิกา  ถือเป็นตู้ไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยามที่เบตง ไว้เป็นที่ระลึก

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ หาดใหญ่ ให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง จนได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

 • 22.10

  โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL725 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง

 • 23.45

  เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • รถตู้ปรับอากาศ
 • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ไปกลับ (สัมภาระตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด)
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • มัคคุเทศก์(รอรับที่สนามบินหาดใหญ่) , เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบินดอนเมือง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 8 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ