บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม I Love Flower Farm แม่กำปอง

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม I Love Flower Farm แม่กำปอง
5,500฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตไร่กลิ่นเกสร - I Love Flower Farm
บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - แม่กำปอง - ร้านกาแฟไจแอ้นท์ เชียงใหม่
กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

MFT-140-709

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
 • 19.00

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 นำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่

 • 19.30

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 จ.เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตไร่กลิ่นเกสร - I Love Flower Farm – บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - แม่กำปอง
 • 05.00

  เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะอิสระทำภารกิจส่วนตัว นำท่านเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากนั้นนำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย อิสระอาหารตามอัธยาศัย นำท่าเดินทางสู่ ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตไร่กลิ่นเกสร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง ให้ท่านได้พักผ่อนครบครันในด้านความงามและสุขภาพ เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมายจากนั้นเดินทางสู่ แม่กำปอง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น หลังอาหาร อิสระพักผ่อน ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 แม่กำปอง - ร้านกาแฟไจแอ้นท์ เชียงใหม่ - กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง - กรุงเทพ ฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า อิสระเที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง ตามอัธยาศัย ซึ่ง แม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว นำท่านเดินทางไป ร้านกาแฟไจแอ้นท์ (ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) ร้านกาแฟบนต้นไม้ จิบกาแฟ ชมบรรยากาศ สัมผัสความร่มรื่น สวยงามธรรมชาติของป่าเขาตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากให้กับคนที่คุณรัก ณ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง ระหว่างทางแวะ ให้ท่าน อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องน้ำในตัว+แอร์+ทีวี+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ